διανοίας, προϊόντα

Περιουσιακό δικαίωμα του πνευματικού δημιουργού που προστατεύεται από τον νόμο. Η προστασία αυτή έχει δύο σκέλη. Το καθαρά περιουσιακό, που περιλαμβάνει το δικαίωμα εξασφάλισης των δικαιωμάτων από την οικονομική εκμετάλλευση του έργου, και το ηθικό, που αναφέρεται στην προστασία της προσωπικότητας του πνευματικού δημιουργού, όπως αυτή εκδηλώνεται με το συγκεκριμένο έργο της διανοίας του. Η αποκλειστικότητα αυτών των δικαιωμάτων καλύπτεται από τον Α.Κ., σύμφωνα με τον οποίο εκείνος που προσβάλλεται παράνομα στο αποκλειστικό του δικαίωμα πάνω στα προϊόντα της πνευματικής εργασίας του δικαιούται να απαιτήσει την άρση της προσβολής και την απαγόρευσή της για το μέλλον. Επίσης, μπορεί να ζητήσει και αποζημίωση, βασιζόμενος στις διατάξεις των αδικοπραξιών. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις για το περιεχόμενο και τις προϋποθέσεις της προστασίας των π.δ. βρίσκονται στον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.